Průvodce
onemocněním

ZHOUBNÝM NÁDOREM

V České republice je velmi vysoký podíl pacientů, u kterých je nádorové onemocnění diagnostikováno až ve stádiu pokročilém. Všechny zhoubné nádory mají incidenci 511 osob na 100 tisíc obyvatel, mortalita činí více než 262 úmrtí na 100 tisíc obyvatel. Zde pacient i rodinný příslušník najde informace o vyšetřovacích metodách, možnostech léčby, možnostech pacienta léčbu ovlivnit, rady pro lepší zvládnutí léčby i období následující.

Prohlédněte si DVD online

Mohlo by vás zajímat